СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X

Документи

Анализ
на проведената анкета сред родители
„За оценка на условията за придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище и обратно”

Увод
Автомобилният транспорт, предназначен или не за обществен превоз на пътници и товари е с висока степен на обществена опасност. Предизвикваните пътнотранспортни произшествия често пъти са с голям брой загинали и ранени, което с основание буди голяма тревога сред обществото у нас.
Голяма част от пътнотранспортните произшествия, в това число и в автомобилния транспорт са предотвратими и са отражение на съществуващото поведение на участниците в движението, нивото на конфликтност на пътната инфраструктура и нейната активна и пасивна безопасност, степента на техническата изправност на автомобилния парк и неговата активна и пасивна безопасност, както и състоянието на долекарската и специализираната медицинска помощ.
За предотвратяването на предпоставките за допускане на произшествия е необходима инициатива и координация на усилията на всички държавни институции, неправителствени организации и цялата наша общественост.
Цел на анкетата
Анкетата има за цел да проучи мнението на родителите на първокласниците за проблемите, свързани с безопасното придвижване от дома до училището и обратно за тях и техните деца. Анкетата съдържа 5 основни въпроса, обхващащи проблеми при придвижването, пресичането на улиците до училище и обратно, отношението на участниците в движението по пътя. Тя съдържа конкретно поставени и отворени въпроси. В нея участват 24 родители.
Анализ на анкетата:

По отношение на проблеми при придвижването си /въпрос №1/ като най-тревожно родителите посочват че няма тротоари навсякъде /53%/ и начупените, напукани и неравни тротоари /66 %/. Като допълнителни проблеми /30% от анкетираните/ отбелязват паднали дървета и спирането предимно на автомобили на тротоарите.
За трудностите при пресичането на улиците /въпрос №2/ като най-сериозен е посочен проблемът с изтритите пешеходни пътеки или липсата им /45%/.
Като отношение на шофьорите към пешеходците /въпрос №3/ от отговорите си анкетираните отбелязват бързото каране/80%/, а/ 66%/ – шофьорите не дават предимство на пресичащите улицата пешеходци.
На въпроса дали е лесно да се спазват правилата за безопасно движение /въпрос № 4 / 76/ % от отговорите показват, че анкетираните пресичат на пешеходните пътеки и там, където имат видимост и шофьорите могат да ги забележат. 76% от отговорите потвърждават спазване начина на пресичане – спиране, поглеждане наляво, надясно и отново наляво.

За по-приятното движение пеша /въпрос № 5/ бездомните кучета са проблем /66/% от отговорите/, а в 54 % /се посочва, че има нужда от повече трева, цветя и дървета.

 

Анкети

Харесва ли ви новия ни сайт?
посочете един отговор

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕТО ИМА НУЖДА ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
посочете един отговор

УЧЕНИЦИ, МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ НИВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ Е НА ДОСТЪПЕН ЕЗИК?
посочете един отговор
.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013