СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X

Учители

Списък на учителите и възпитателите
Име Фамилия E-mail
1 Анелия Димитрова a.dimitrova@sou-obrochishte.com
2 Анна Колева a.koleva@sou-obrochishte.com
3 Венелин Върбанов v.varbanov@sou-obrochishte.com
4 Венелина Петрова v.petrova@sou-obrochishte.com
5 Веска Кулева v.kuleva@sou-obrochishte.com
6 Галин Желязков g.zhelyazkov@sou-obrochishte.com
7 Галя Иванова g.ivanova@sou-obrochishte.com
8 Данчо Минчев d.minchev@sou-obrochishte.com
9 Даринела Димова d.dimova@sou-obrochishte.com
10 Даринка Стойчева d.stoycheva@sou-obrochishte.com
11 Десислава Жекова d.zhekova@sou-obrochishte.com
12 Димитрина Димитрова d.dimitrova@sou-obrochishte.com
13 Емилия Стамова e.stamatova@sou-obrochishte.com
14 Жана Брашнарова zh.brashnarova@sou-obrochishte.com
15 Желязка Атанасова zh.atanasova@sou-obrochishte.com
16 Жени Тодорова zh.todorova@sou-obrochishte.com
17 Златозара Петкова z.petrova@sou-obrochishte.com
18 Иван Иванов i.ivanov@sou-obrochishte.com
19 Ирина Николова i.nikolova@sou-obrochishte.com
20 Калинка Богданова k.bogdanova@sou-obrochishte.com
21 Красимира Герджикова k.gerdzhikova@sou-obrochishte.com
22 Мариета Йовчева m.yovcheva@sou-obrochishte.com
23 Мария Йовева m.yoveva@sou-obrochishte.com
24 Миглена Христова m.hristova@sou-obrochishte.com
25 Миглена Драгнева m.dragneva@sou-obrochishte.com
26 Миглена Иванова m.ivanova@sou-obrochishte.com
27 Наталия Добрева n.dobreva@sou-obrochishte.com
28 Недрет Мустафа n.mustafa@sou-obrochishte.com
29 Павлина Тодорова p.todorova@sou-obrochishte.com
30 Росица Маркова r.markova@sou-obrochishte.com
31 Росица Койнова r.koynova@sou-obrochishte.com
32 Румяна Георгиева r.georgieva@sou-obrochishte.com
33 Севдалина Димова s.dimova@sou-obrochishte.com
34 Стефан Кънев s.kanchev@sou-obrochishte.com
35 Стефка Стоянова s.stoyanova@sou-obrochishte.com
36 Стоян Каров s.karov@sou-obrochishte.com
37 Стоянка Христова s.hristova@sou-obrochishte.com
38 Стоянка Петрова s.petrova@sou-obrochishte.com
39 Събка Ганчева s.gancheva@sou-obrochishte.com
40 Тинка Христова t.hristova@sou-obrochishte.com
41 Юлия Нуредин yu.nuredin@sou-obrochishte.com

 

.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013