СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X
 

Психолог

Добре дошли на страницата на училищния психолог

В СОУ „Христо Смирненски“ – с. Оброчище е установена политика за грижа към пълноценното психическо и личностно развитие на децата в съответствие с индивидуалните им възможности и особености.

Във връзка с това е и създаването на настоящите страници. Тяхната цел е да популяризират работата на училищния психолог и да дадат друга гледна точка по въпроси от училищното ежедневие.

Надявам се с времето те да се обогатяват и с теми, зададени от самите потребители. И плахо изказвам надежда, че могат да подпомогнат комуникация с родителите, които си остават най-важния фактор в развитието на всяко дете.

„Христо Смирненски“ – с. Оброчище

Основни направления в работата на училищния психолог:

Диагностична дейност – изучаване индивидуалните особености на учениците със средствата на диагностиката. Всеки родител, при желание може да се договори и да присъства на провеждането на диагностиката на своето дете. Диагностиката в училище се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с детето, с цел неговото бъдещо развитие, а не, за да се узнае кой е „по-добър”, кой „по-лош”. Работа върху отстраняване или компенсиране на отклоненията в психическото и личностното развитие, формиране на различни умения и навици.

Развиваща и корекционна дейност– активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-психологически особености, необходими за по нататъшното им развития;

Психологическо консултиране – оказване на помощ на ученици, педагози, родители по широк кръг личностни, професионални и други конкретни жизнени проблеми. Тук може при пълна конфиденциалност да се обсъждат въпроси, относно развитието на детето, както и взаимодействието му с околния свят.

Информиране и разяснение – помага на учители и родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, подбуждане на интерес към психологически знания, то трябва да даде особено знание, което да позволи на личността да види света по нов начин, да се достигне ново ниво на мислене, на основното на преодоляване на старите граници и бариери, основани на суеверия, митове, неправилни представи и закостенели педагогически теории.

Превенция – съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на учениците във всеки възрастов етап. Съдържанието на работата е в разработка и осъществяване на развиващи програми, а също така профилактични мерки, изпреварващи събитията.

.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013