СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X

Профил на купувача

Публична покана

за представяне на оферти

предмет на поръчката:  “Доставка на хранителни продукти за обедно хранене  на учениците от І –VІІІ  клас  при СОУ ”Христо Смирненски”, с.Оброчище. Доставка на безплатни закуски за учениците от   І – ІV клас”

 Краен срок за получаване на оферти: 16:00ч. на 03.02.2016г.

Лице за приемане на документите Калинка Богданова – деловодител

Настоящата покана е публикувана на  сайта на АОП под номер 9049839 

За въпроси и допълнителна информация:   Мария Димитрова – касиер-домакин  – 0579/ 6-70-91

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9630, с. Оброчище, ул.”Мусала” № 1, Деловодство

Лице за приемане на оферти: Калинка Богданова -  деловодител, тел. 0579 67093

документация за участие 2016г (1)

 

_

 

Техническа спецификация 2016г.

 

 

 

Предишна публична покана

.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013